Skróty klawiaturowe

Większość skrótów jest wspólna dla systemów operacyjnych, jednak zdarzają się i takie, które są właściwe tylko dla określonego środowiska. Sprawny operator komputera wymienione skróty i wiele więcej zna na pamięć i biegle z nich korzysta. To absolutne minimu, które musisz znać!

Skróty klawiaturowe - wspólne

Skróty występujące w większości systemów operacyjnych.


CTRL+A
Zaznacz wszystko

W aktywnym oknie eksploratora lub programu zaznacza wszystkie obiekty.


CTRL+C
Kopiuj

Kopiuje zaznaczony tekst, plik, obiekt itp. do schowka.


CTRL+X
Wytnij

Przenosi zaznaczony tekst, plik, obiekt itp. do schowka.


CTRL+V
Wklej

Wkleja zawartość schowka w miejsce kursora lub zaznaczenie.


CTRL+S
Zapisz

Zapisuje dokument lub zmiany w dokumencie.


CTRL+Shift+S
Zapisz jako

Zapisuje dokument lub zmiany w dokumencie pod inną nazwą, tworząc jednocześnie kopię dokumentu.


CTRL+Z
Cofnij

Cofa działanie ostatniej operacji. Można wielokrotnie cofać się w operacjach.


TAB
Przejdź do następnej opcji

Umożliwia przechodzenie pomiędzy opcjami w programie, na stronie internetowej lub w oknie systemu operacyjnego.


ALT+TAB
Przełącz aplikację

Umożliwia przełaczanie pomiędzy aplikacjami uruchomionymi w tle.


F5
Odśwież

Odświeża zawartość aktywnego okna, na przykład zawartość strony w oknie przeglądarki internetowej.


Skróty klawiaturowe - Microsoft Windows

Skróty występujące w systemie operacyjnym Microsoft Windows


F2
Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego folderu lub pliku.


ALT + F4
Zamknij okno/aplikację

Zamkyka aktywne okno lub aktualnie używany program.


SHIFT + DEL
Usuń

Usuwa zaznaczone foldery lub pliki bez przenoszenia do kosza.


Skróty klawiaturowe - Microsoft Excel

Skróty dostępne w programie Microsoft Excel


F4
Adresowanie komórki

Zmiana adresowania komórki względne/bezwzględne/mieszane.


Alt+F11
Edytor VBScript

Uruchomienie edytora sktyptów Visual Basic.